Uppskattning, uppmärksamhet och sex

Jag tänkte återkomma till MMSL (married men sex life) men eftersom jag inte är särskilt förtjust i att organisera mitt arbete blir det via en omväg.

I förra inlägget om MMSL dök det upp en intressant fråga om vad som egentligen är attraktivt. Enligt Athol Kays första bok så väcker alfabeteenden attraktion men för en god relation behövs en korrekt blandning av alfa- och beta beteenden. Alfabeteenden är typiskt dominanta beteenden och betabeteenden omhändertagande. Han skiljer också på bra och dåliga alfa- och betabeteenden för de flesta som vill arbeta på sig själv behöver uppriktigt talat bli bättre på båda.

Athol har fått kritik från andra skribenter i manosfären för hur han använder alfa och beta. Andra menar att det inte går att tala om alfa- och betabeteenden eftersom alfa och beta är en position i en hierarki, av vissa använt som ett personlighetsdrag. Jag tycker Athols variant är pedagogisk. Om man vill lära sig något nytt behöver man nöta in det, och att träna på alfa- och betabeteenden är ett bra tänkesätt.

Men Athols bok får vänta. Jag läste nyligen en artikel* med en intressant teori om depression. Döm av min förvåning när sammanställningen av vad de kallar dominanssystemet i människor var som att läsa vilken gameblogg som helst. Alfabeteenden är attraktiva enligt manosfären, låt oss se vad forskarna säger.

En av grundbultarna i den teori som formulerats om relationen mellan könen i manosfären är att din status är viktigt. Man talar om SMV (sexuellt marknadsvärde) och att kvinnor är hypergama vilket kan tolkas som att de alltid strävar uppåt i status och därmed attraheras av en partner som har högre status än dem själva.

Konsten att förföra för en natt eller för en livstid är densamma, att visa högre status än den kvinnan du vill attrahera. Notera att status skapas i relationen och är relativ. Så att du har hög status i resten av livet är utan betydelse om du är undergiven i relationen. Vilket förövrigt stämmer med min erfarenhet. Det är inte ovanligt att män jag träffar har hög status i arbetet och har påtaglig alfautstrålning i mötet med mig och ändå är underordnade sin fru.

Att man ser förförelse som ett statusspel har lett till ett antal termer som hjälper en navigera spelet, exempelvis:

 • DHV – att demonstrera högt värde dvs. att göra något som ökar din status
 • DLV – att demonstrera lågt värde dvs. att göra något som sänker din status
 • Shit- eller fitnesstest – de sätt kvinnor testar mäns förmåga att upprätthålla sin status, exempelvis genom att behandla män som betjänter och se om de accepterar det
 • Neg – att sänka den andras värde

Från manosfären till forskningen. Forskarna konstaterar att individer som motiveras av dominans och makt är känsliga för sociala signaler som signalerar makt och status samt möjligheter att förändra den. När det finns möjlighet att stärka sin makt, när den är hotad. Det är som en grundkurs i game. För att bli mer alfa, dominant, attraktiv eller vad du nu vill kalla det behöver du bli uppmärksam på hur din och andras status påverkas i samspelet med andra.

Eftersom det faller sig naturligt för mig vill jag nämna en del om de inre processerna i människor som drivs av dominans. Vi börjar i känslolivet. Ilska är en viktig känsla som är en pedagogisk utmaning att skriva om. Ilska är en av grundkänslorna och är i sin rena form en signal om att en situation eller person antingen hotar dig eller mål du strävar efter.

Problemet med att skriva om ilska är att folk tenderar att missförstå känslan på flera sätt, jag vill poängtera två. För det första, skilj på ilska (en inre upplevelse som kan variera i intensitet från irritation till raseri) och aggression som är beteenden. Känslor är signaler som vi använder för att förstå oss själva och omvärlden. Hur vi väljer att agera utifrån signalerna är en annan fråga. För det andra, ilska är ofta en ångestfylld, svårhanterlig reaktion på helt andra känslor. Det är vad som händer när man blir så frustrerad att man börjar tappa fotfästet i ett gräl. Det är inte den rena ilskan utan en ångestreaktion.

Jag hoppas jag inte förlorat dig men skillnaden är viktig. Forskarna konstaterar att dominansmotivation och ilska går hand i hand. Människor som motiveras av dominans reagerar med ilska när deras status hotas. Det är därför det är viktigt att skilja på ilska som inre signal och missuppfattningarna om ilska. Du behöver signaler men om du reagerar aggressivt eller passivt-aggressivt sänker det i allmänhet din status, det är en DLV. Med andra ord, lyssna när du känner dig irriterad och lär dig strategier för att hantera hoten mot din status.

Två andra känslor är också förknippade med dominansmotivation, stolthet och skam. Stolthet är en känsla som får dig att känna att det du gör är gott och riktigt. Stolthet motiverar dig att fortsätta mot dina mål, den får dig att känna dig högre i hierarkin och närmare andra som har hög status. Kroppsspråk och mimik som förknippas med stolthet är dessutom typiskt sådant som gör att du ser trygg och kraftfull ut, upp med hakan, ut med bröstet, le lite grann. Ser du stolt ut kommer andra att uppleva dig ha hög status. Stolthet har en tydlig koppling till dominanta beteenden och vill du stärka dig själv och göra dig mer attraktiv bör du odla den.

Skam är förknippat med andra ändan av skalan, undergivenhet. Alla andra känslor motiverar oss. Glädje motiverar oss att göra mer av det som gör oss glada, ilska motiverar oss att agera mot hot, nyfikenhet motiverar oss att utforska osv. Skam är som ett slag på fingrarna, det avbryter all motivation. Skam är en avstängningsknapp. Skam hindrar dig från att kämpa för det du vill så fundera gärna över om du för skams skull undviker att göra något som du egentligen önskar, och utmana det.

Ett annat sätt att uttrycka detta som forskarna också använder är att se till sambandet mellan makt och vårt inre belöningssystem. Tänk dig att det finns en del av hjärnan som aktiveras av sådant som är positivt för dig, belöningssystemet. Det är kopplat till en mängd processer i hjärnan som aktiverar känslor, tankar och beteenden som motiverar dig att söka dessa belöningar. I en annan del av hjärnan finns ett begränsande, inhiberande, system som stoppar impulser, hindrar dig från att fullfölja dem.

Tänk dig att det finns en volymratt på både det motiverande systemet och det begränsande systemet. Om du upplever dig maktlös, underordnad, ha låg status så skruvas det begränsande systemet upp och din hjärna dämpar allt som motiverar dig att jaga belöningar. Om du istället upplever makt över ditt liv skruvar hjärnan upp volymen på systemet som motiverar dig att söka belöningar och skruvar ner volymen som begränsar motivationen.

Resultatet av detta kan observeras i beteenden. Dominanssökande människor upplever mer positiva känslor, är mer uttrycksfulla, har mer självförtroende, agerar mer på automatik, är mer sexuellt flirtiga, är bättre på att upptäcka möjligheter att sexualisera tvetydiga situationer, är mer impulsiva eftersom de är mindre känsliga för hot, de bryter i högre grad mot sociala normer, de har inte i lika hög grad känselspröt för att tolka andra.

Läs stycket ovan igen, att göra ovanstående skickligt är att vara en attraktiv man. Som om forskarna skrev direkt till manosfären, vilket de inte gör, konstaterar de att dominanta höjer sin status genom att göra sig respekterade, omtyckta, högt värderade, försvara sig mot statushot, visa auktoritet och kompetens, samt utstråla förtroende för sina styrkor, värderingar och åsikter.

Resultatet är att individer som motiveras av dominans har mer sexuell aktivitet och får mer uppskattning och uppmärksamhet.

Forskningen är beskrivande så råden om hur du ska agera är min omskrivning, men en sammanfattning av de lärdomar som jag tycker man kan dra om man är i en relation och vill bli mer attraktiv, ha mer sex och få mer uppskattning är:

 • Kämpa för dina mål, för det som är belöningar för dig själv. Lyssna på stolthet och ilska. Var försiktig med att låta skam och begränsningar hindra dig.
 • Var uttrycksfull, låt dig inte hämmas
 • Flirta
 • Sexualisera tvetydiga situationer
 • Dra in känselspröten. Agera som du vill och låt andra säga ifrån.
 •  Agera som någon som förtjänar respekt
 • Visa auktoritet
 • Visa kompetens
 •  Acceptera inte att få din status sänkt, och om det är ett problem för dig så lär dig eleganta sätt att förhindra det. Jag vill särskilt betona det för den vanligaste reaktionen är att bli aggressiv, passivt-aggressiv eller tystna och det är oftast ett DLV.
 • Lär dig eleganta sätt att höja din status när din fru är närvarande, direkt i förhållande till henne och indirekt i förhållande till andra.
 • Utstråla förtroende för din kompetens, dina värderingar och dina åsikter, särskilt inför din fru.

* Johnson, S. L., Leedom, L. J., & Muhtadie, L. (2012). The dominance behavioral system and psychopathology: Evidence from self-report, observational, and biological studies. Psychological Bulletin, 138(4), 692–743.

9 tankar om “Uppskattning, uppmärksamhet och sex

 1. Någonting liknande kom jag fram till helt intuitivt under min tid som ung, fri man. Visserligen klädde jag det inte i ord då och insikten tog flera år att växa fram. Faktum är att jag tror att unga män många gånger skulle behöva få höra sådant här för att bättre förstå vad som pågår runt omkring dem för att sedan ha valet att göra något åt sin status eller låta bli. I mitt eget fall lyckades jag höja min förmenta staus märkbart, men det kändes alltid en smula löjligt.
  Nu kan jag tack och lov ta det lugnare, fast å andra sidan misstänker jag att en hel del av det jag lärde mig själv fastnat för gott….

  • Känner du för att berätta mer om vad du lärde dig och hur det fungerade? Jag tror också att unga män behöver höra mer om hur det fungerar. Särskilt som de får höra så mycket om hur kvinnor önskar/tror att det fungerar.

   • För att göra en lång historia kort: Jag insåg att jag som man aldrig skulle lägga mig platt inför kvinnor, aldrig tjata om sex, aldrig ens föra sex på tal annat än i högst oskyldiga ordalag. Däremot insåg jag värdet i att vara kontaktsökande mot kvinnor, men bemödade mig om att sammanhanget skulle se naturligt eller slumpmässigt ut (t.ex. fälla en kommentar om något vi båda råkat se samtidigt). Jag vinnlade mig om att hitta något hos kvinnor som jag kunde ta fasta på så att de kände sig uppmärksammade -men inte mer! Till min stora förvåning funkade det här över förväntningarna och tids nog fick jag uppleva hur kvinnor tog inititiv till fortsättningen. Och då vill jag betona att jag defintivt inte är någon Don Juan.

    Gentemot andra män lät jag alltid påskina att jag stod på likvärdig basis. Eftersom jag inte är vad man ofta brukar kalla alfahanne utvecklade jag ett sätt som inte vittnade om någon som helst underdånighet mot sådana (det sitter kvar än) utan betedde mig som om det vore precis vem som helst och bemötte dem med grundläggande artighet och ett sakligt språkbruk. Det samma gjorde jag med män som s.a.s. stod nedanför mig i hierarkin. Det här beteendet har den fördelen att det skickar ut signaler om självförtroende, dvs. ”jag är inte rädd för att bli sedd i olika sammanhang”.

    Kontentan av det hela är att vara aktivt kontaktsökande mot kvinnor även om man som jag inte är riktigt bekväm med den sortens beteende. Men man ska aldrig någonsin avslöja sina syften, för det följer av sig självt bara man inte ”nerspelar sig själv”. Jo en sak till, även om jag inte var särskilt selektiv i kontaktsökandet, så var jag mycket selektiv i vilka kvinnor som jag uppmärksammade vidare. Att lägga ribban för lågt är ett kardinalfel. Signalen man ska skicka ut är att man nog är medveten om sitt värde och att endast motsvarande kvinnor är aktuella. Det triggar igång kvinnor, märkligt nog.

    Jag håller med dig om dina punkter ovan förutom den där om att sexualisera tvetydiga situationer. Att dra in sex i diverse situationer leder lätt till att man faller platt på marken.

 2. ■”Sexualisera tvetydiga situationer
  ■Dra in känselspröten. Agera som du vill och låt andra säga ifrån.”

  Hur tänkte du här? Förklara/utveckla gärna…

 3. Tack för att ni får mig att kontrollera mina källor. Formuleringen om sex och tvetydiga situationer kom från artikeln men när jag följde referenserna gick det inte att spåra.

  Så ett förtydligande. Människor med mer makt, mer dominansmotiv eller högre testosteronnivåer tenderar att följa sina impulser i högre grad och hämmar sig mindre, de uppmärksammar sexuella möjligheter och uppvisar mer självförtroende. Män med högre testosteronnivåer går exempelvis snabbare fram till en yngre kvinna.

  Vad jag menar med att sexualisera tvetydiga situationer och att dra in känslospröten som Emma frågar om är att om man vill förstärka sina alfabeteenden är det en god idé att fokusera på sina sexuella behov.

  Jag skriver främst för människor i relationer. De vanligaste sätten att initiera sex i relationer är rätt passiva. Man duschar innan man går och lägger sig, man går runt innan sängdags i mindre kläder än vad man brukar för att signalera tillgänglighet, man rör vid den andra när man ligger bredvid varandra i sängen. Man visar sig tillgänglig utan att visa för mycket. Det är passivt, lätt att missförstå och lätt att nobba. Inte är det särskilt upphetsande heller.

  Vad jag menar med att sexualisera tvetydiga situationer (men jag ska komma på en bättre formulering) är helt enkelt att man för in sexualitet i situationer som vare sig är sexuella eller helt opassande, tvetydiga. Hångla under dagen, skämta och retas med varandra (inte nödvändigtvis sexuellt, men gör det gärna sexuellt ibland), rör vid varandra, prata om att ni längtar efter den andra osv. Flirta jämt helt enkelt, istället för att vänta tills ni vill ha sex.

  När du initierar sex gör det på ett sätt som inte är tvetydigt. Känn inte efter för mycket och vänta på rätt tillfälle. Fundera inte på om det är rätt läge, om hon är på bra humör, om hon kan bli sur, om du kan bli avvisad. Tvärtom, var övertydlig med vad du vill och vad som är dina intentioner. Klä av henne, säg till henne att klä av sig, säg till henne vad du vill att hon ska göra osv. Ansträng dig för att förföra henne.

  Självklart avbryter du om hon verkligen inte vill. Bli inte arg, besviken, ledsen utan ta det som en man. Ta inte heller hand om hennes eventuella besvärliga känslor. Det är också en del av att vara i kontroll över dig själv och dina behov. Man får acceptera att andra kanske inte vill samma sak varje gång. Det är inte hela världen. Eftersom många tycker det är svårt att försöka med något helhjärtat och acceptera att det misslyckas utan att visa besvikelse eller irritation har man inom MMSL kommit på en lösning, gå och gör något manligt.

  Ett extra tips från coachen är att inte onanera efteråt. De flesta män upplever att deras sexuella motivation sjunker efter en utlösning. Det är bättre att du behåller den och försöker att initiera sex snart igen.

  Ytterligare ett tips. Min erfarenhet är att detta är tämligen enkelt om det fortfarande finns stark attraktion mellan er. Det gäller huvudsakligen där det är mannen som förlorat intresset. Om det är tvärtom krävs det tid och ihärdighet för att vända situationen. Det kan också vara en period där kvinnan svarar an på dina inviter utan att vara så engagerad. Eftersom många män här egentligen vill ha sex för att känna sig älskade och attraktiva tackar de nej när deras fru ”går med” på sex utan engagemang. Gör inte det!

 4. ”Det gäller huvudsakligen där det är mannen som förlorat intresset. Om det är tvärtom krävs det tid och ihärdighet för att vända situationen.” -Interessant ämne. Kanske något att utveckla ytterligare, könsskillnaderna då menar jag?

  ”Eftersom många män här egentligen vill ha sex för att känna sig älskade och attraktiva tackar de nej när deras fru ‘går med’ på sex utan engagemang. Gör inte det!”
  Fast hur bra sex blir det med någon oengagerat ”går med på” att ha sex med dig? Känner man sig verkligen älskad och attraktiv efter att ha haft sex med någon som inte delar din entusiasm? Försvinner inte en stor del av nöjet med sex för bägge om bara en av parterna egentligen önskar det?

  Kan utveckla det där med känslospröt o alfabeteenden om du vill. Men i korthet skulle jag säga att visst, de tar alla chanser. Men med känslospröten ute, redo att chansa men också ungefär det du beskriver att kunna ta en avvisning utan att bryta ihop och tjata och bli aggressiv. Frågade faktiskt en rätt typisk alfaman vars metod var att ”ta vad han ville ha”. Hur det brukade fungera, hur han visste att det skulle funka. Han svar var att han visste direkt. Besvarade hon hans kyss lika hungrigt hade han sitt svar. Var hon inte interesserad gick han vidare direkt.

  • Snabbt svar om sexet. Det är i min erfarenhet vanligt att män i den här situationen kämpar för att få sex och när flickvännen till sist hänger på så avfärdar mannen henne för att hon inte verkar tillräckligt intresserad, inte är tillräckligt engagerad, bara gör det för hans skull etc.

   Det finns många destruktiva processer i det. Hon blir inte bekräftad när hon gör en ansträngning. Kraven höjs till nästa gång. Mannen har ofta problem med att han redan från början har svårt att hantera att sex är för hans skull också. Så han är sliten mellan att önska att hon ska uppfylla hans önskningar men kan samtidigt inte acceptera det utan vill att sex ska vara för hennes njutning och för hennes skull. Det är en omöjlig ekvation, och den behöver brytas.

   Ett annat sätt att se det, varför skulle det inte vara ok att hon gör något för att det får honom att må bättre? Det är bättre att se det så och bygga på att få det bättre än att förvänta sig att han ska kunna avvisa hennes ansträngningar gång på gång ända tills de möts i ett passionerat crescendo.

 5. Det är fint att vara naiv för det innebär att man tror gott om andra och det innebär oftast att man själv är god. Jag önskar verkligen från djupet av mitt hjärta att jag kunde tro gott om folk i min omgivning, då skulle jag må så jävla mycket bättre själv. Men jag har ju knappt gjort ngt annat i mitt liv än läst om psykopater som ”lär känna psykopaten”-böcker, på bibblan om förövarpsykologi, glor på tv-program som handlar om sinnesrubbade psykopatiska, sadistiska sereimördare, glor på filmer som american psycho,, Copycat, bara psykopatiska VIDRIGA AVSKYVÄRDA MÄN som mördar kvinnor, djur, barn och andra män på de mest bestialiska sätt……
  jag önskar att jag kunde sluta tänka på sånt och likt majoriteten kvinnor bry mej om konstruktiva saker och inte destruktiva, då skulle jag må så jävla mycket bättre själv. Jag önskar att jag kunde ha mer kontroll över mina tankar, för jag har inte det…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s